Investeringstes


Risker


Adtraction enligt chatGPT

 "Adtraction är en ledande plattform för affiliate marketing. Företaget samarbetar med webbpublisher och bloggare för att hjälpa dem att tjäna pengar genom att sälja produkter och tjänster från e-handlare. Adtraction erbjuder en unik teknik för att mäta resultaten från annonseringen, inklusive prestanda, conversions och kostnad per klick. Genom att samarbeta med Adtraction kan företag öka sin online-närvaro, öka sina inkomster och förbättra sin marknadsföring. Plattformen är enkel att använda och har ett stort utbud av verktyg och funktioner för att hjälpa till att göra processen så enkel och effektiv som möjligt. Adtraction är den perfekta plattformen för webbpublisher och företag som söker att maximera sin online-affär."


EV

18 Januari meddelade bolaget att dom förvärvar det danska Adservice samt att man genomför en nyemission på 100 miljoner.

Innan detta hade bolaget 11.75 miljoner aktier.

När affären och emissonen är genomförd har bolaget 16.65 miljoner aktier.

Nettokassan borde vid utgången av q4 utgöra cirka 60 miljoner.

Vid en kurs på 43 kronor har vi ett EV cirka 650 miljoner.


Vad har förvärvet presterat historiskt

Nedan kan vi ser grafer från Adservice, tagna från proff.dk. Adservice har enligt Adtraction genererat 23,6 miljoner i EBITA LTM fram tills September 2022. Vilket kan ställas mot EBIT(Primaert resultat) på 16,2 för 2022. Eftersom Adtraction anger Adservices nettoomsättningen kan vi inte jämföra den siffran med bruttoförtjänten från Proff.


Vad har bolaget presterat historiskt

Omsättning

En fin tillväxt i nettoomsättning, med ett tydligt starkare q4. Organisk tillväxt är ett flytande begrepp i förvärvande bolag, men här är det pro-forma siffror som jämförts.


Lönsamhet

I samband med börs introduktionen gjorde man tillväxtsatsningar. Generella men även på de specifika marknaderna Italien och Frankrike. Nya marknader brukar enligt Affärsvärldens analys vara lönsamma inom 18-24 månader, oklart hur det blir med Frankrike och Italien då bolaget satsat mer initialt där än vad man gjort tidigare. 

Antalet nyanställningar verkar nu växa långsammare och jag tror vi sett botten av marginalfallet för denna gång. Under Q3 särredovisas EBITA marginal exklusive dom nya satsningarna i Italien och Frankrike, utan dessa satsningar är marginalen på samma nivå som tidigare.Utveckling nästa år

Om vi skulle anta att tillväxten under q4 håller sig på 40% för att därefter avta till 20%. Samt att EBITA marginalerna stannar kring nivån för q3 under H1 för att därefter stiga till 4.8 och 5 så blir EBITA 60 miljoner. LTM gjorde förvärvet Adservice en EBITA vinst på 36 miljoner SEK. Om vi räknar lite försiktigt på 30 miljoner under 2023 så kommer Adservice göra en EBITA vinst på 90 miljoner.


Värdering

Bolaget värderas till EV/EBITA 8.8 LTM och till 7.2 på prognosen jag skissat ovan. 

EBITA är ett överanvänt nyckeltal, men ger bästa bilden eftersom bolaget är extremt försiktiga i sin bokföring. All vidareutveckling av plattformen tas direkt över resultaträkningen. Det operativa kassaflödet och EBITA ligger därför nära varandra .

Bolaget kan fortsätta att konsolidera marknaden med sitt fina kassaflöde. Om organisk tillväxt bara kan fortsätta i makligt tempo tror jag att vi kommer att få se en multipel expansion och att deras konsolidering kommer kunna generera god avkastning. Bolaget verkar hitintills göra allting rätt och förhoppningsvis har bolagets affärsmodell redan stresstestasts under det svaga konsumtsentimentet och året. Dock verkar det bara bli värre och däri ligger risken. Men bolaget värderas försiktigt, så kan dom under en nedgång klara försvara sina marginaler så är nersidan begränsad.

Det är också ett litet bolag, så likviditetsrisken är väsentlig, vill man snabbt ut kan man behöva förflytta kursen väsentligt.