Hur man intäktsför

Back story

Började som ett projekt för Vasakronan, slogs senare samman med Crowdsoft och blev därmed börsnoterade.

Hur man intäktsför

1-3 månader från order tills att man skickar fakturorna. Se film https://youtu.be/XNANkro7zvI?t=1859

Distributionsmodell/Distributions modell

  • Partner tar 20%

    • Påverkar hårdvara mer, nästan inget kvar till Flowscape där

    • Mjukvara mindre påverkan, men tanke på 90 bruttomarginal

Borde kunna omsätta 50 miljoner 2022, vilket ger ett EV/S på 3